Biblioteka

 

Strona główna
Absolwent Roku
Informacje o szkole
Biblioteka
Publikacje
Dokumenty
Medal Pamiątkowy
ISO 9001:2000
Łącza do innych stron
Przetargi i konkursy

 

 

Biblioteka (wypożyczalnia, czytelnia, Multimedialne Centrum Informacji) zaprasza  od poniedziałku do piątku :  715 – 1315

    

Na zbiory biblioteki składają się książki: ok. 12000 tomów;  czasopisma dla uczniów ( w tym obcojęzyczne - w języku angielskim) i nauczycieli: 20 tytułów; wideoteka: ok. 100 kaset, dokumenty dźwiękowe na kasetach i płytach, gry dydaktyczne, czasopisma dla dzieci i młodzieży, dokumenty elektroniczne.

O zbiorach biblioteki informują katalogi: alfabetyczny autorski i tytułowy, rzeczowy i tematyczny (w formie tradycyjnej – kartkowej i elektronicznej), katalogi ilustrowane dla najmłodszych uczniów oraz katalogi cząstkowe (autorskie i tematyczne) w formie prezentacji multimedialnych.

Uczniowie mają do dyspozycji wypożyczalnię z wolnym dostępem do regałów oraz czytelnię wyposażoną w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. W bibliotece można skorzystać z dostępu do magnetowidu i odtwarzacza DVD, edukacyjnych programów komputerowych oraz  gier dydaktycznych.

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w 2003 roku umożliwił komputerowe opracowywanie zbiorów, co znacznie ułatwia dostęp do potrzebnych informacji.

Pomieszczenia biblioteki umożliwiają prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zarówno dla klas jak i grup uczniów (np. koła zainteresowań)

Biblioteka prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo, w tym:

  • uczestniczy w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”;

  • realizuje własny program aktywizacji czytelniczej uczniów klas I-III;

  • prowadzi zajęcia związane z realizacją ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV-VI;

  • od roku 2007/2008 popularyzuje wiedzę o patronie szkoły – Stanisławie Staszicu (w tym celu opracowany został program dydaktyczno-wychowawczy).

 

Ważne dokumenty:

BILBLIOTEKA W STATUCIE SP1

REGULAMIN INERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ST. SRASZICA W BRZESZCZACH

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ST. STASZICA W BRZESZCZACH

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa

 

 

 

Informacje dla rodziców:

Co należy czytać dzieciom? (Książki rekomendowane przez Fundację ABCXXI)

Co dzieci powinny czytać? (Kanon literatury dla dzieci i młodzieży)

 

 

 

Strona główna | Absolwent Roku | Informacje o szkole | Biblioteka | Publikacje | Dokumenty | Medal Pamiątkowy | ISO 9001:2000 | Łącza do innych stron | Przetargi i konkursy

Ostatnia aktualizacja tej witryny 27-02-17

Designed by ASK