Informacje o szkole
Strona główna
Absolwent Roku
Informacje o szkole
Biblioteka
Publikacje
Dokumenty
Medal Pamiątkowy
ISO 9001:2000
Łącza do innych stron
Przetargi i konkursy

 

 

 

 

 

 

 

Spis zawartości strony

bullet

Nasz cel

bullet

Nasza misja

bullet

Działamy po to, aby ...

bullet

Programy nauczania

bullet

Sejmik uczniowski

bullet

Kalendarium roku szkolnego 2004/2005

bullet

Szkoła oferuje

bullet

Wyposażenie szkoły

bullet

Klub Przodujących Szkół

bullet

Mocne strony naszej szkoły

bullet

Sponsorzy

Naszym celem jest szkoła, która:

bullet

kształtuje umiejętności rozumienia świata i siebie

bullet

jest dla dziecka drugim domem - bezpiecznym i przyjemnym

bullet

umacnia jego wiarę we własne siły i zdolności

bullet

pozwala osiągać wartościowe i trudne cele

 

Nauka w naszej szkole ma być przyjemnością, a nie stresem,

ma dobrze przygotować do życia w świecie dorosłych.  
Staramy się, by nasza placówka była dobrze postrzegana w środowisku

Powrót do spisu treści

 

Misja Szkoły 

Jesteśmy szkołą:

bullet

dążącą do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości,

bullet

 zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,

bullet

tworzącą klasy integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

bullet

prowadzącą szeroki zakres zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wspomagających indywidualny rozwój  każdego ucznia,  

bullet

zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym gmachu szkoły 

bullet

pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

bullet

zapewniającą uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do nauki w gimnazjum

bullet

promującą chrześcijański system wartości,

bullet

wspierającą ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą,między  społecznością lokalną a szkołą,

bullet

otwartą na wszelkie zmiany i nowości  

Powrót do spisu treści

Działamy po to, aby: 

bullet

    nasi uczniowie  byli należycie wyedukowani, to znaczy:

- przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji,  
- umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać,  
- umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać,  
- realizowali swoje talenty i zainteresowania,  
- potrafili funkcjonować w codziennych warunkach,  
- cechowali się wrażliwością, otwartością, wyrozumiałością, tolerancją na odmienność, 
- osiągali kompetencje składające się z różnych umiejętności pochodzących z rozmaitych
- doświadczeń osobistych i grupowych 
 

bullet

       rodzice naszych uczniów 

      - byli zadowoleni i współpracowali z nami, 
      -
znali dokumenty, na których opiera się praca szkoły,  
      -
otwarcie poruszali nurtujące ich problemy związane ze szkołą  

bullet

  kadra

-
była zadowolona i usatysfakcjonowana efektami swojej pracy

 

bullet

 nasza szkoła 

-
cieszyła się renomą w środowisku i zainteresowaniem uczniów oraz rodziców

Powrót do spisu treści

   Programy nauczania 

bullet

Szkoła realizuje programy nowo zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

bullet

W klasach integracyjnych dla każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowany jest indywidualny program nauczania dostosowany do możliwości dziecka.

bullet

Nauka języka angielskiego jest obowiązkowa od klasy pierwszej.

bullet

Informatyka prowadzona jest w klasach piątych i szóstych.

bullet

Nauka pływania na basenie w klasach I – III.

Dodatkowo w szkole realizowane są:

bullet

programy profilaktyczne:

 „Spójrz inaczej”
 „Szkoła dla rodziców”

bullet

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy

SKS - Szkolny Klub Sportowy

Powrót do spisu treści

Sejmik Uczniowski 

           Sejmik Uczniowski prężnie działa w szkole w dwóch grupach wiekowych. Pod jego patronatem odbywa się większość imprez okolicznościowych – niekonwencjonalnych, zaskakujących swoim nowatorstwem, tworzących swoisty klimat i obrzędowość szkolna takich jak:

 

 
bullet

„Wybory dżentelmena roku”,

bullet

„Staśki”,

bullet

„Wybory Najsympatyczniejszej Dziewczyny”,

bullet

„Dzień Edukacji Narodowej” niebanalna forma świętowania wychowawców z klasami,

bullet

„Święto wiosny”,

bullet

„Dzień Babci i Dziadka”,

bullet

„Dzień Mamy i Taty”.

 

 

Powrót do spisu treści

Kalendarium roku szkolnego 2004/2005 przedstawia się następująco:  

Wrzesień

1.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Wybory do Sejmiku Jedynki

22.09 – zebranie rodziców

Październik

13.10 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Warsztaty dla rodziców - „Granice”

26.10 – dzień otwarty dla rodziców

Listopad

10.11 – akademia z okazji Święta Niepodległości

12.11 – piątek odpracowujemy dzień 6.11

Turniej matematyczno-przyrodniczy

Konferencja integracyjna nt. „Wpływ rodziny na rozwój dziecka”

Grudzień

1.12 – zebranie z rodzicami

6.12 – Mikołajki z Klubem Szkolnego Pędzelka

22.12 – Wigilijki klasowe

23.12 – 31.12 – przerwa świąteczna

Styczeń

Próbny sprawdzian dla uczniów klas 6

15.01 – termin wystawiania ocen za I semestr

25.01 – konferencja klasyfikacyjna

Zebranie rodziców

Luty

31.01 – 13.02 – ferie zimowe

18.02 – dzień z patronem szkoły

Marzec

Staśki 2005

Pierwszy dzień wiosny – II edycja „Złotego Brzdąca”, III edycja „Szkolnego Idola”

Rekolekcje Wielkopostne

22.03 - dzień otwarty dla rodziców

24.03 – 29.03 – przerwa świąteczna

Kwiecień

5.04 – sprawdzian dla klas 6 i próbny sprawdzian dla klas 5

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Sprzątanie Świata

Zebranie rodziców

Maj

Dzień z Unią Europejską

12.05 – termin powiadomienia rodziców o grożących dzieciom ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Rodzinne majówki – dzień Matki, Ojca, Rodziny

Czerwiec

Dzień Dziecka

Cała Polska czyta dzieciom

5.06 – termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

12.06 – konferencja klasyfikacyjna

23.06 – konferencja podsumowująca

24.04 – zakończenie roku szkolnego

Powrót do spisu treści

Szkoła oferuje:

Zajęcia pozalekcyjne:

Asy z III klasy, wtorek o 11.00

Mały omnibus, wtorek o 11.00

Kółko ortograficzne, wtorek o 14.00

Kółko matematyczne, poniedziałek o 14.00

Klub młodego historyka „Dziejopis”, środa o 13.05

Mini Klub Europejski, wtorek o 12.02

Zajęcia z bloku matematyczno- przyrodniczego, środa o 12.05

Kółko „Zmagania z ortografią”, wtorek o 14.00

Zajęcia wyrównawcze – klasy 6, poniedziałek o 13.05

klasy 5, wtorek o 12.05

Klub Małego Twórcy, piątek o 12.02

 

Działalność artystyczna:

Klub Szkolnego Pędzelka, środa o 12.05

Teatrzyk „Bez kapelusza”, poniedziałek o 13.00

„Cheerleaders”, poniedziałek o 13.05

„Pół żartem pół serio”, czwartek o 15.30

„Sztuka jest piękną zabawą” – zajęcia muzyczne, poniedziałek o 14.00

 

Programy profilaktyczne:

„Spójrz inaczej”

„Szkoła dla rodziców”

 

Ponadto:

SKS – szkolny klub sportowy

Zajęcia na basenie

Zajęcia reedukacyjne

 

Praca  świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 7.00 – 15.30

Wtorek 7.00 – 15.30

Środa 7.00 – 15.30

Czwartek 7.00 – 14.40

Piątek 7.00 – 14.40

 

Praca pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 10.00 – 15.00

Wtorek 9.00 – 14.00

Środa 8.00 – 11.00

Czwartek 8.00 – 13.30

Piątek 8.00 – 13. 30

 

Biblioteka szkolna:

Poniedziałek 9.00 – 14.30

Wtorek  9.00 – 14.30

Środa 9.00 – 14.30

Czwartek 8.00 – 13.30

Piątek 8.00 – 13.30

 

Pielęgniarka szkolna:

Poniedziałek 7.00 – 14.30

Środa 11.30 – 14.30

Czwartek 7.00 – 11.00

Piątek 7.00 – 14.30

Powrót do spisu treści

Wyposażenie szkoły

Szkoła posiada 12 sal lekcyjnych, pokój do zajęć indywidualnych, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę, stołówkę szkolną, zespół urządzeń sportowo - rekreacyjnych.

bullet

 świetlica szkolna  

Zajęcia w świetlicy prowadzone są wg tygodniowego rozkładu zajęć. Świetlica wyposażona jest w pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, przybory, urządzenia do zabaw i gier zespołowych, czasopisma, książki, materiały i gry do zajęć artystycznych

 

bullet

stołówka szkolna

Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Uczniowie klas kl. I - III w każdy dzień nauki szkolnej mają ustaloną przerwę, podczas której jedzą drugie śniadanie w stołówce.  

bullet

biblioteka

Zbiory biblioteki liczą ponad 10000 woluminów, w tym:  
- bogaty księgozbiór podręczny  
- videoteka  
- inne zbiory multimedialne

Biblioteka ma wolny dostęp do regałów i czytelnię.

 

 

 

 

 

bullet

 pokój zajęć indywidualnych

przeznaczony dla dzieci o specjalnychpotrzebach edukacyjnych
wyposażony w pomoce dydaktyczne
 
wyposażony w odpowiedni sprzęt i kącik wypoczynkowy 

 
bullet

 gabinet pedagoga szkolnego 
 
w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe  
 

bullet

pracownia komputerowa

10 stanowisk
dostęp do internetu


 
bullet

zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych szkoły tworzą:  

sala gimnastyczna  
boisko sportowe do piłki ręcznej 
i koszykowej  
skocznia do skoku w dal

Powrót do spisu treści

Klub Przodujących Szkół

 

Szkoła od 1987r. należy do Klubu Przodujących Szkół. Ostatnie spotkanie

w ramach tego klubu odbyło się 24.03.2000r. w Częstochowie pod hasłem :

"Szkoła przyjazna dzieciom"

 

Szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do realizacji dwóch programów: "Socrates – Commenius” oraz „Szkoła  z klasą". Po uzyskaniu akceptacji Agencji Narodowej placówka nasza bierze udział w programie wspólnoty europejskiej Socrates-Comenius realizując projekt po tytułem „Żyjąc wczoraj i ... jutro” („Living yesterday and ...tomorrow”).

W projekcie bierze udział 8 szkół  z różnych krajów. Obok naszej, są to szkoły z Belgii, Włoch, Czech, Francji, Grecji  i Szwajcarii. Głównym celem projektu jest uświadamianie       i wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, poznawanie innych kultur, uczenie się szacunku i tolerancji, wzajemna wymiana doświadczeń, opinii i myśli między dziećmi  i nauczycielami poprzez korespondencję, pocztę elektroniczną i platformę dyskusyjną na stronie internetowej. Temat projektu nawiązuje do przeszłości, dzięki czemu pozwala na eksponowanie tradycji, a co za tym idzie odrębności kulturowej krajów. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2001/2002 i chociaż nasza szkoła nie była wtedy  jeszcze oficjalnym partnerem, to brała czynny udział w jego przedsięwzięciach – uczestniczyliśmy w wystawach organizowanych przez szkoły w Belgii i we Włoszech, których tematem była przyszłość widziana oczami dzieci. Ponadto uczniowie mieli okazję poznać się bliżej dzięki wymianie korespondencji.

         Uczestnictwo w programie okazało się użyteczne i inspirujące dla procesu edukacyjnego. Stąd nasz akces do tegorocznej edycji projektu. Jednym z jego elementów będzie wizyta gości ze szkół partnerskich, która planowana jest na  początek listopada.

                Dla wewnętrznego życia szkoły istotnym jest również uczestnictwo w akcji „Szkoła z klasą”, organizowanej przez "Gazetę Wyborczą" i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Główne jej cele to poprawa jakości pracy szkół oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Szkoły, które zgłosiły swój akces, wybierają 6 zadań spośród 30 pogrupowanych w sześć zasad dobrej edukacji.

Po wnikliwej analizie nasza szkoła przyjęła do realizacji następujące zadania:

       Sądzimy, że realizacja tych zadań pozwoli podnieść jakość kształcenia, pobudzi ciekawość świata wśród naszych uczniów, nauczy przestrzegania zasad i rozbudzi wrażliwość i ich zainteresowania.

      Jesteśmy przekonani, iż uczestnictwo w projektach „Socrates Commenius” i „Szkoła z klasą” stanie się dużym przeżyciem zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a efekty, które uzyskamy, będą wielce pożyteczne dla kształtowania naszych osobowości.

Powrót do spisu treści

 

 Mocne strony naszej szkoły

·          wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna ciągle dokształcająca się, zespoły ludzi kreatywnych, posiadających umiejętność pracy zespołowej; większość nauczycieli w wieku pełnej aktywności zawodowej, 

·          atmosfera sprzyjająca twórczemu poszukiwaniu, nowatorstwo stosowane w procesie dydaktycznym, a szczególnie wychowawczym,  

·         większość nauczycieli otwartych na zmiany wynikające z reformy i problemy uczniów,  

·         wysokie noty uzyskiwane przez uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych  

·         duża oferta zajęć pozalekcyjnych,  

·         duże zaangażowanie społeczności uczniowskiej w życie szkoły i tworzenie przyjaznego klimatu,  

·         pozyskiwanie funduszy na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych,  

·         dobrze układająca się współpraca z PPP, MOPS, Fundacją Pomocy Społecznej, parafią św. Urbana, policją, straż miejską  

·         możliwość korzystania z krytej pływalni znajdującej się w pobliżu szkoły, bogata infrastruktura rekreacyjno - sportowa,

·         realizacja własnej koncepcji działalności szkoły

Powrót do spisu treści

Sponsorzy  

           Szkoła wspomagana jest przez licznych sponsorów i ludzi dobrej woli. Pomoc ta przejawia się w:
- dofinansowaniu wyjazdu dzieci na „Zieloną Szkołę”,
- doposażeniu placówki w sprzęt, pomoce naukowe,
- remont sal lekcyjnych i prace wokół terenu szkoły

        Szkoła stale współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym,  z PPP, MOPS, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Kultury, Parafią św. Urbana, Osiedlowymi Samorządami Mieszkańców, Środowiskowa Świetlicą Resocjalizacyjno -Wychowawczą „Impuls”.

 

 

 

 

 

Powrót do spisu treści

Strona główna | Absolwent Roku | Informacje o szkole | Biblioteka | Publikacje | Dokumenty | Medal Pamiątkowy | ISO 9001:2000 | Łącza do innych stron | Przetargi i konkursy

Ostatnia aktualizacja:  niedziela, 29 sierpnia 2010 19:51

Designed by ASK